Servicii protectia muncii, servicii sanatate si securitate in munca, servicii ssm
Prevenirea accidentelor ar trebui sa reprezinte cea mai mare grija a angajatorului pentru ca discutam de vieti omenesti.

Principalele activitati in domeniul sanatatii si securitatii muncii (SSM) sunt:
  • Evaluarea riscurilor
  • Intocmirea planului de preventie si protectie si a celorlante documente necesare
  • In functie de activitatea dvs intocmim instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor SSM
  • In functie de activitatea dvs propunem echipamentele pentru protectia individuala si colectiva
  • Stabilim atributiile si rapunderile in domeniul protectiei muncii
  • Asiguram instruirea personalului
  • Intocmim fisele de instruire individuala in domeniul SSM
  • Verificam cunoasterea si aplicarea masurilor din planul de protectie si preventie prin vizite regulate la locul de munca
  • Transmitem rapoarte angajatorului cu deficientele constatate si propunem masuri
  • Participarea la cercetarea accidentelor